Kasulik info puitmaterjali kohta

Kas puutute kokku kattelaudistega, konstruktsioonipuiduga nii sise- kui välistingimustes?

Kui jah, siis leiate sellelt ülevaatliku sisuga täidetud lehelt kindlasti midagi kasulikku.

Järgnevates sektsioonides on kasulikku lugemist nii puiduhuvilisele, metsamehele, ehitajale, insenerile ja paljudele teistele puiduga kokku puutuvatele inimestele.

Puidu viimistlemine

Immutamine

Immutatakse ennekõike välikeskkonda ja niisketesse siseruumidesse mõeldud puitmaterjale, mis jäävad paigaldatavast keskkonnast tuleva niiskuse mõjualasse.

Immutamisvahendiga katmine annab puidule ennekõike kaitse hallituse- ja sinetekitajate eest.

Immutamine ei ole ilmtingimata vajalik, kuid soovituslik. Ratsionaalne vajadus puudub, kui kasutada kruntimiseks vahendit, mis juba sisaldab sine- ja hallitustekitajate vastaseid kaitseaineid.

Kruntimine

Puitu, mida soovitakse silmale nähtavale kohale paigaldada, kruntimine on vajalik ja otstarbekas.

Kruntimisega antakse laudisele esmane ilmastikukaitse ja kruntvärv tekitab viimistlusvärvile parema nakkuvusega aluskihi.

Enamasti on kruntvärv vedelam, mistõttu on selle vahendi kulu väiksem kui pindmisel värvil ja selle pealekandmiseks kulub ka vähem aega.

Viimistlusvärvimine

Siinkohal tasuks eristada täiskatvat ja lasuurset pinnavärvi. Olenemata valikust tuleks pinnavärviga katta kahes kihis.

Erinevus katva ja lasuurse pinnvärvi vahel on selle UV-kiirguse kaitse. Katval värvil on see oluliselt parem, kuna lasuurvärvide kuivainesisaldus on oluliselt madalam (sõltub toonist ja tumedusastmest). Eelnevast tulenevalt on ka täiskatva pinnavärvi hooldusvälp enamasti pikem.

Pinnavärvi esimene kiht tasuks lauale peale kanda enne selle paigaldamist konstruktsioonile ning teine kiht kanda peale paigaldatud lauale.

Paljuski sõltub nii värvitüübi valik kui ka katmise etapp vajaduspõhisusest ja arhitektuursest lahendusest.

Tuletõkkevahendiga katmine

Kasutame puidu katmiseks Multi Protect’i toodetav tuletõkkevahend Multiprotect FR, mis on eelkõige mõeldud puidu tarbeks, kuigi sobib ka teiste poorsete materjalide tuletõkkeimmutuseks.

Multiprotect FR‘iga töödeldud puit ei sütti ega põle hästi. On ohutu tervisele ja keskkonnasõbraliku vahendina sobib toode kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Ühtlasi saab sellega puitu töödelda nii käsitsi (pintseldades, pihustades või sisse kastes), aga samuti ka surveimmutusega autoklaavis.

Sisetingimustesse mõeldud tuld tõkestava vahendiga katmine:

 • Vahendit on võimalik toonida vastavalt soovile.
 • Puidu katmine tagab maksimaalse võimaliku – Bs1-d0 – kategooria.
 • Lisaks aitab vahend kaitsta puitu ka niiskusest tekkivate probleemide (mädanemine, hallitus, seened jms) eest.

Välistingimustesse mõeldud tuld tõkestava vahendiga katmine:

 • Vahendit on võimalik toonida vastavalt soovile.
 • Puidu katmine tagab maksimaalse võimaliku – Bs1-d0 – kategooria.
 • Lisaks aitab vahend kaitsta puitu ka niiskusest tekkivate probleemide (mädanemine, hallitus, seened jms) eest.

Puidu sügavimmutamine

Puitmaterjali immutamise eesmärgiks on muuta puidu teatud omadusi. Nendeks omadusteks võib olla lisaks bioloogilisele vastupidavusele ja tulekindlusele ka nt elektrijuhtivus, värvus, mehaanilised omadused jne.

Sõltuvalt konkreetsest eesmärgist kasutatakse mitmesuguseid immutusaineid, mis erinevad nii oma füüsikaliste ja keemiliste omaduste poolest kui ka puidule avaldatava mõju poolest.

Aja jooksul on kasutatud mitmeid erinevaid immutuslahuseid ning nagu ikka, püüeldakse üha tervise- ja loodussõbralikemate vahendite poole. Sellega kaasneb paratamatult ka teatav hinnatõus aja jooksul.

Siinkohal käsitlme ennekõike just ehituskonstruktsioonides kasutatava puidu sügavimmutamist surveimmutusmeetodil.

Meie poolt pakutavad sügavimmutatud puitmaterjalid on töödeldud Tanalith E lahusega.

Mis on Tanalith E, Tanatone ja Tanalised Clear?

 • Tanalith E on patendeeritud veepõhine, vaske ja orgaanilisi biotsiide sisaldav puidukaitselahus;
 • Tanatone on veepõhine immutuslahuse lisand Tanalith E-le, millega saavutatakse immutatud materjali pruun värvus;
 • Tanalith M on ainulaadne metallivaba puidukaitselauhus, mis ei tooni immutamisprotsessi käigus puitu, vaid materjalil säilub naturaalne värvus.

Kõikide eelnimetatud vahenditega on puitu võimalik immutada erinevatel meetoditel ja suunatult kõikides kasutusklassides paigaldamiseks.

Kõnealusel viisidel immutatud puitu on edukalt võimalik hiljem ka värvida. Enne peab aga puidul laskma kuivada.

Puidu kasutusklassid ehitus-konstruktsioonides

Kasutusklass 1 – sisetingimustes kasutatav ehituspuit: vettimisoht puudub.
Kasutusklass 2 – sisetingimustes kasutatav ehituspuit: esineb vettimisoht.
Kasutusklass 3, kaetud – välistingimustes maapinnast kõrgemal kasutatav kaetud puit.
Kasutusklass 3, katmata – välistingimustes maapinnast kõrgemal kasutatav katmata puit.
Kasutusklass 4 – välistingimustes kasutatav puit pinnase sees või kokkupuutel mageveega.

Kirjeldatud kasutusklassides (EVS-EN 335:2013) kasutamiseks immutatakse puitu järgenvates immutusklassides.

Immutusklass AB (NTR) ehk NP5/UC3 (EN351/ EN 335)

 • Mõeldud kasutamiseks välitingimustes ilma maa- ja veekontaktita.
 • Kasutuskohad: aialipid, rõdulaudised, terrassid, aiamööbel, välisvoodrilauad jmt.
 • Euroopa standardi EN 335 järgi on selle kasutusklassi nimeks UC3.

Immutusklass A (NTR) ehk NP5/UC4 (EN351/ EN 335)

 • Mõeldud kasutamiseks kontaktis maa, vee ja betooniga.
 • Kasutuskohad: elektri- ja sideliinipostid, raudteeliiprid, rõdulaudiste talad, paadisilla konstruktsioonid jmt.
 • EN 335 järgi on vastab NTR A-klassile kasutusklass UC4

* NTR on Nordiska Träskyddsrådet ehk eesti keeles Põhjamaade Puidukaitsenõukogu. NTR on kehtestanud, seotult EN nõuetega, oma klassifikatsiooni immutusklassidele.

Tähistus NP5/ EN351 märgib, et immutatud puidul peab maltspuit olema läbiimbunud.

Põhjalikult on võimalik eelneva standardiga tutvuda SIIT

Puidu tugevussorteerimine

Kasutusel on põhiliselt 2 tugevussortimise meetodit: visuaalsortimine ja masinsortimine.

Masinsortimine

Masinkontrollsüsteem loodi Euroopas. Kasutatavate mõõtmete, puiduliikide ja sortide väga suure arvu tõttu ei olnud võimalik sooritada kvaliteedikontrolli katseid toodangust võetud puiduproovidega. Masinkontrollsüsteem põhineb seetõttu täpselt kontrollitud ja hinnatud masinatel ning mahukal uurimistööl masinate seadistuse tuletamiseks, mis jääb muutumatuks kõigile sama tüüpi masinatele.

Visuaalsortimine

Visuaalsortimine on samuti üldkasutatav mitmetes riikides. Euroopas kasutatakse mitmesuguseid puidu visuaaltugevussortimise eeskirju. Need on tekkinud seetõttu, et on vaja arvesse võtta:

 • eri puiduliike või puiduliikide rühmi;
 • geograafilist päritolu;
 • mõõtmete eri nõudeid;
 • eri kasutuste eri nõudeid;
 • saadaoleva materjali kvaliteeti;
 • ajaloolisi mõjusid või traditsioone.

Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides kehtivad ühtsed tugevusklassid. Tugevusklassid on määratud:

 • Okaspuidule – C-klass
 • Lehtpuidule – D-klass
 • Liimpuidule – GL-klass
C-klassi miinimumkriteeriumid põhilistele tugevusklassidele on näidatud järgnevas tabelis.

Puidu korrigeeritud omadused

Visuaalsortimine

Pakume nii homogeenset kui ka kombineeritud liimpuittalasid tugevusklassiga GL 24, GL 28 ja GL 32.

Laiusmõõdud on vahemikus 60 – 240 mm

Kõrgusmõõdud on algavad 120 mm ja lõppevad vastavalt vajadusele (seda uuri täpsemalt oma inseneri käest, kes teostab vastavad staatikaarvutused.)

Liimpuit (Glue Laminated Timber) saadakse mitme puitlamelli (vähemalt 4 lamelli) kokkuliimimise teel ning see on välja arendatud kasutamiseks erinevates kandekonstruktsioonides (talad, postid, fermid, sarikad,sillad jne).

 • Homogeense liimpuidu puhul, näiteks GL 24h on kõik lamellid sama tugevusklassiga puidust C24.
 • Kombineeritud liimpuidu GL24c puhul võib tala ristõike kõrguses keskel asuv 2/3 osa olla C18 puidust, pealmised ja alumised lamellid peavad aga olema C24 tugevusklassiga materjalist.

Sõrmjätkatud puit

Saematerjali toodetakse ka sõrmjätkatuna, konstruktsioonpuidu puhul on siis standardpikkuseks 13 meetrit. Toodetakse ka nn. Duo ja Trio talasid, peamiselt Saksamaa turu jaoks, kus kaks või kolm sõrmjätkatud prussi on lapiti kokku liimitud. Saematerjali toodetakse ka sõrmjätkatuna, konstruktsioonpuidu puhul on siis standardpikkuseks 13 meetrit. Toodetakse ka nn. Duo ja Trio talasid, peamiselt Saksamaa turu jaoks, kus kaks või kolm sõrmjätkatud prussi on lapiti kokku liimitud.

Sõrmjätkamine on levinum tisleritööstuse jaoks oksavabade toorikute tootmisel, kus saematerjalist lõigatakse välja kõik oksad ja muud rikked ning sõrmjätkatakse saadud jupid vajaliku pikkusega toorikuteks.