Peedu Puiduladu OÜ on pika kogemusega puiduettevõte, kelle klienditeks on peamiselt lõpptarbija. Toodame kõikvõimalikke ristlõikeid vastavalt kliendi vajadusele, samuti tagame materjali kohaletoomise vastavalt kliendi soovidele.

Käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldame ja selgitame, kuidas, millal ja miks me töötleme Teie isikuandmeid, milliseid väärtuseid ja üldpõhimõtteid töötlemisel järgime ja millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmed on andmed, mida Peedu Puiduladu OÜ kogub alljärgnevatel viisidel:

  • Teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), telefoninumber (s.h mobiiltelefoni number), elektronposti aadress jne.
  • Teie ettevõtte andmeid: nimi, registrikood jne.
  • Peedu Puidulao veebilehe kasutamisega seotud andmeid (küpsised) või mujal (näit. Facebooki leht)

2. Millist teavet Peedu Puiduladu OÜ Teie kohta saab ja säilitab?

  • Kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ja muu teave dokumentides
  • Elektroonilised tuvastusandmed (IP-aadress)
  • Kodulehe päringuvormides kogutud andmed
  • Teave Teie tellitud toodete ja teenuste ja veebikülastuste kohta

3. Kogutud isikuandmete kasutamine

Teie isikuandmeid kasutatakse Teie tellimuste täitmiseks ja teenuste pakkumiseks

4. Kui kaua me isikuandmeid säilitame

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks või kuniks klient palub isikuandmed kustutada. Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a).

5. Isikuandmete kaitse

Peedu Puiduladu OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Teie andmete turvalisus on meile ülioluline!

6. Privaatsuspoliitika ja andmekaitse tingimused ning muudatused Meie kodulehte kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Kui me muudame või uuendame privaatsuse ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused kodulehele.